Yon ti moso istwa

GRAN LAKOU VODOU DAYITI

An anglè yo di Moor an pòtigè yo di mouro, an fransè Maure,ki sinifi moun po fonse moun nwa ,yo konsidere orijinal pèp ki soti nan Afrik Dinò, pratikan Islam , yo se anvayisè rejyon Penensil Iberik ,.yo te an Eròp , e nan amerik la pandan Epòk Mwayennaj yo. Pèp sa soti sitou nan gwoup etnik Berbè ak Arab yo, nwayo rasin nan se Afrik Dinò. Peryòd ki make ekspilsyon pèp sa, se nan Penensil Iberik la.

An 1492 legliz katolik trayi yo, se moun nwa sa yo ki sivilize itali, se yo ki vin avèk systèm achitekti legliz katolik yo, rèn izabèl te mande pou mete deyò tout Moor yo , se la orijin prason davril la sòti se nan yon pyèj yo te pran moun sa yo, kise zansèt nou se yo ki invante navigasyon yo k te konn vwayaje tout kote, larèn izabèl fè presyon sou yo pou al montre yo ki kote lòt moor yo kache nan amerik la aprè yo te pèdu yon batay, rèn izabèl te voye kristòf kolon avèk 3 bato, se pat yon aksidan jan istwaa dayiti explikel la, an omenaj ak prensès izabèl , kristòf kolon te rele premye vil eropeyèn nan Amerik la Isabela .

(Yo te rele ayiti petit espay) hispaniola oubyen (pyè precieuse caraibe la)

 

Bon pou nou pa trò rete.

Non Maçon an se orijin fransè ki sinifi bòs mason,òganizasyon an parèt nan Mwayennaj , yon Epòk nan gwo konstriksyon ak wòch – tankou chato ak katedral – li te yon sistèm ki te fèt pou moun ki gen plizyè kwayan, nan kòmansman yo pat pran fanm , li te yon vin yon sistèm pou moun kapab exprime yo, li menm influanse revolusyon fransèz la, yon mason gen kòm senbòl yon konpa , ki pou fè yon sèk parfè , nan rechèch pou pèfeksyon, G a sinifi God kise Dieu , pou mason yo Dieu se pigran achitèk univer la, senbòl de lign dwat yo se pou raple ke yon moun dwe mennen yon vi dwat e onèt, maçon pase plizyè faz avan li vin sa li ye jodia a.

A suiv…

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.